Säkerhetspolisens senaste vägledningar avseende Säkerhetsskydd

Säkerhetspolisens senaste (190617) vägledningar  avseende Säkerhetsskydd samt Hot mot Säkerhetskänslig Verksamhet finns nu publicerade på Säkerhetspolisens hemsida under rubriken Säkerhetsskydd.

Dessa nås snabbast via Länkar här ovanför.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter