Personuppgifter av säkerhetsklassad personal.....

Personuppgifter av säkerhetsklassad personal omfattas av sekretess. Inte alltid en dom går det skyddsvärdas väg.

https://certezza.net/personuppgifter-av-sakerhetsklassad-personal-omfattas-av-forsvarssekretess/

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter