Är upphandlingen möjlig?

Lagen är nu gällande. Behöver ni stöd med säkerhetsanalysen för att se om er upphandling är genomförbar eller inte med anledning av eventuella risker för Sveriges säkerhet, kontakta oss på Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB.

http://totalforsvar.org/totalforsvar/sakerhetspolisen-och-forsvarsmakten-far-ratt-att-stoppa-upphandlingar/

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter