Säkerhetspolisen och Försvarsmakten får rätt att stoppa upphandlingar

Säkerställ att ni gjort alla förberedelser korrekt innan ni söker samråd. Se till att påbörja detta i god tid då det är ett grannlaga arbete som skall genomföras och förankras. www.sakerhetsskyddsbyran.se kan stödja er med detta arbete.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/sakerhetspolisen-och-forsvarsmakten-far-ratt-att-stoppa-upphandlingar/

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter