Icke-militära angrepp ställer Sverige inför nygamla utmaningar

Ett ökat informationsutbyte och ökad samverkan är nödvändigt. Vilka som ska ta del av vad och vilka som behöver samverka med varandra behöver vara ett föremål föremål för löpande analys och utvärdering.

En sak är dock kristallklar, om det skall vara möjligt att dela information av det slag det i många fall kommer att vara frågan om måste mottagaren vara införstådd med vad det innebär att på olika sätt hantera och förvara den typen av information.

Kontakta Säkerhetsskyddsbyrån AB för mer information, rådgivning och utbildning.

https://www.foi.se/press--nyheter/nyheter/nyhetsarkiv/2018-03-29-icke-militara-angrepp-staller-sverige-infor-nygamla-utmaningar.html

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter