Efterklokhetens kranka blekhet

Lyssnade just precis på P4 Radio Sthlm och ett reportage som berörde den rapport som remitterats avseende Stockholm Stads vattenförsörjningsplan. Den har kommunicerats som öppen till sina remissinstanser men har, efter vissa remissinstansers påpekande, konstaterats vara skyddsvärd och säkerhetsklassats i efterhand. 

MEN, skadan är ju redan skedd! I Stockholm finns 2 miljoner människor, riksdag och regering, departement, polisledning och massor av andra samhällsviktiga funktioner och organ. Hur kan man missa det? Hänvisning sker till att de olika delarna i sig inte var skyddsvärda i sig men sammanställningen blev det, därav hemligstämpling i efterhand.

Konstaterar tyvärr att såväl förmågan till analys och säkerhetsplanering samt kunskaper om betydelsen av aggregerad information saknas på alltför många ställen i samhället. Behovet av utbildning är stort och insatser erfordras.

På Säkerhetsskyddsbyrån AB finns såväl kunskap som förmåga till utbildning, analys och planering.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter