Välkommen till ett nytt företag inom säkerhet och säkerhetsskydd

Välkommen till Säkerhetsskyddsbyrån AB. Företaget är grundat mot bakgrund av de erfarenheter som inhämtats genom åren som auktoriserad säkerhetschef på kvalificerade befattningar i Försvarsmakten, som säkerhetsskyddschef på annan myndighet samt som säkerhetsansvarig på Department of Safety and Security vid FN:s högkvarter i New York, (UNNY DSS).

Säkerhetsskyddsbyrån AB:s erfarenhet visar att det på många håll finns stora luckor vad avser kapacitet och förmåga att fylla inom ramen för säkerhet och säkerhetsskydd. Liknande brister återfinns även exempelvis inom Duty of Care.

Med de kunskaper och erfarenheter som finns inom Säkerhetsskyddsbyrån och dess nätverk är vi övertygade om att vårt stöd skulle vara en tillgång för vilket företag eller myndighet som helst som tar sitt arbetsgivar- och säkerhetsskyddsansvar på allvar.


Välkommen att höra av er för mer information.
Tillsammans bidrar vi till att förbättra Sveriges säkerhetsskydd.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter