Ta kontroll över era skyddsvärden, annars gör någon annan det!

Nu medlem i 


Säkerhetsskyddsbyrån AB är grundad i syfte att skapa bättre förutsättningar för såväl privata företag som myndigheter inom stat, landsting och kommun att uppfylla gällande säkerhetsskyddskrav. Säkerhetsskyddsbyrån AB har mycket stor erfarenhet av säkerhets- och säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsplanering, hot- och riskbedömningar, säkerhetsprövningar, skyddssamtal, intervjuer, säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal samt Duty of Care. Vi har därför en mycket bred erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor ur många aspekter och kan utifrån verksamhetens skyddsvärden, inrikta, styra, leda, koordinera, följt upp, utvärdera och utveckla ert säkerhetsskydd. Detta oavsett om Ni har en liten eller mycket omfattande och komplex verksamhet.

Säkerhetsskyddsbyrån AB är grundad av Stephan Norrmén och baserad på över 35 års militär erfarenhet som officer varav mer än 18 år som auktoriserad säkerhets- och säkerhetsskyddschef på mycket kvalificerade säkerhetsbefattningar, den senaste inom ledningen för Försvarmaktens mest komplexa verksamheter. Säkerhetsskyddsbyrån AB har därmed stor erfarenhet av samarbeten och samverkan med allt från privata företag, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen till andra myndigheter. 

Vår ledstjärna och styrka är att alltid hitta väl avvägda lösningar som såväl bidrar till verksamheten i allmänhet som till att risker minimeras och verksamhetens genomförande säkerställs. Vårt förhållningssätt präglas av en tydlig kan- och vill- attityd till ett professionellt säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete.

Vår bedömning är att vi har mycket goda förutsättningar till att leverera det ni efterfrågar. Vi är medvetna om att det alltid kommer att finnas nya utmaningar vilket vi upplever som mycket stimulerande och därför starkt motiverar oss att allltid vara uppdaterade.

"Quantum Satis Securitas"

För information, stöd och rådgivning, kontakta oss:
 
info@sakerhetsskyddsbyran.se eller 070-242 5600

Länkar

Kompetensområden

Inlägg och nyheter

Säkerhetspolisens senaste (190617) vägledningar  avseende Säkerhetsskydd samt Hot mot Säkerhetskänslig Verksamhet finns nu publicerade på Säkerhetspolisens hemsida under rubriken Säkerhetsskydd.

Dessa nås snabbast via Länkar här ovanför.

Läs hela inlägget »
2019-04-15
Utbildning i Säkerhetsskydd vid Chalmers
2019-03-15
Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB och ALERTI AB
2018-04-11
Personuppgifter av säkerhetsklassad personal.....
2018-04-06
Duty of Care, tar ni ert ansvar som arbetsgivare?