Tillsammans blir vi starkare!

Ömsesidiga samarbetsavtal

Svenska Säkerhetsskyddsbyrån har ett ömsesidigt samarbetsavtal med Zennium AB i syfte att i en större omfattning kunna erbjuda än mer kvalitativa tjänster inom bl.a säkerhet, personsäkerhet, krisledning, krisövningar, juridik och kvalificerade utredningar till våra nuvarande och framtida kunder. 

Egna underleverantörer

Svenska Säkerhetsskyddsbyrån har samarbetsavtal med egna dedikerade underleverantörer omfattande olika former av psykologstöd, sjukvårdsutbildning, kriskommunikation, mediahantering och juridik.

Underleverantör till andra

Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB har ett samarbetsavtalmed ATEA som syftar till att som underleverantör till ATEA  stödja ATEAs kunder med säkerhets- och säkerhetsskyddsrelaterade tjänster.